• مصاحبه با برترین های مهر 95


 • فروشندگان برتر

  رتبه نام و نام خانوادگی کد فعالیت شهر فعالیت
  1 روزبه مهدی فر 51640 رشت
  2 شبنم قاسمی خواه پارگام 51629 رشت
  2 رضا رویتوند غیاثوند 51213 رشت
  3 مرتضی انصاری 40972 شیراز
  4 کبری منفرد 51042 رشت
  5 ناجی غیور 51358 اردبیل
  6 سجاد فرج مشائی 51230 تنکابن
  7 حسین تاتی 51492 قم
  8 راشین رجایی 51514 لرستان
  9 هادی جهاندار فرد 41561 شیراز
  10 مائده نادران 50711 گرگان

  مدیران فروش

  رتبه نام و نام خانوادگی کد فعالیت شهر فعالیت
  1 جواد بیدقی 11391 اردبیل
  2 علی ماجد ویشکایی 11445 رشت
  3 فرمان جدی 11811 البرز
  3 محمد صادق زمانی توابع 11402 شیراز
  4 سیدمرتضی میرعظیمی 11416 شیراز
  5 علیرضا قربعلی 11665 قم
  رتبه نام و نام خانوادگی کد فعالیت شهر فعالیت
  1 پریسا دهقان 11326 شیراز
  2 امیر حیدری 11370 البرز
  3 اسمعیل بنی حسن 11404 رشت
  3 جلال فرقانی 10779 قم

 • مصاحبه با برترین های مهر 95