بیمه عمر سامان

شرکت آتیه سازان با درک احساس نیاز اعضای خود و در راستای ارائۀ خدمات و تسهیلاتی متناسب با شأن این افراد، گام در این راه نهاد و امید است با افتتاح و گسترش صندوق قرض‌الحسنه، بتواند خدمات و مزایای بیشتری را در اختیار اعضاء قرار دهد.

اهداف گروه آتیه سازان از راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه:

1-احیای سنت قرض‌الحسنه

2-بهره‌مندی تمام اعضای تیم فروش بیمه، اعضای باشگاه مشتریان و تعاونی مسکن گروه آتیه سازان

3-رفع قسمتی از مشکلات مالی اعضاء

4-عدم پرداخت سود بانکی

شرایط و مفاد اساسنامۀ صندوق:

1-در فاز اول افرادی می‌توانند عضو این صندوق شوند که از اعضای خانوادۀ آتیه سازان باشند. (کارکنان دفتر مرکزی، گروه فروش، پرسنل باشگاه مشتریان آتیه سازان)

2-حداقل مبلغ حق عضویت، ماهیانه 1.000.000 ریال است.

3-حق عضویت و اقساط وام باید تا پانزدهم هر ماه به صندوق واریز شود.

4-ترتیب افراد جهت دریافت وام بر اساس قرعه‌کشی تعیین خواهد شد.

5-مبلغ وام پرداختی به اعضاء دو برابر مجموع مبلغ واریزی هر فرد به صندوق بابت حق عضویت ماهیانه است.

6-اقساط وام باید طی 10 ماه به صندوق واریز و تسویه شود.

7-پرداخت وام بیش از مبلغ ذکر شده و یا افزایش اقساط، با اجازۀ هیئت امنا امکان‌پذیر خواهد بود.

8-اعضاء می‌توانند نوبت وام خود را به اعضای صندوق یا شخصی خارج از مجموعه که خود ضمانت پرداخت اقساط وام او را خواهند نمود، واگذار نمایند.

9-جهت جلوگیری از تضعیف صندوق و پرداخت به موقع وام‌ها، هر عضوی که بیش از دو ماه قسط ماهیانه را (متوالی یا غیر متوالی) پرداخت ننماید، از عضویت صندوق حذف می شود یا در قبال تسلیم ضمانت‌های درخواستیِ هیئت امنای صندوق وام را دریافت خواهد کرد.

10-در صورت تأخیر عضو در بازپرداخت اقساط، از دریافت یک دوره وام محروم خواهد شد.

11-جهت جلوگیری از تضعیف صندوق، چنانچه یکی از اعضاء درخواست دریافت بخشی از موجودی واریزی یا کل آن را داشته باشد، وجه سپردۀ او بازگشت داده می‌شود و دیگر حق عضویت در صندوق را نخواهد داشت. (در صورت نداشتن بدهی بابت اقساط وام)

12-چنانچه در حین پرداخت اقساط، نوبت پرداخت وام بعدی شود، فرد جهت دریافت، موظف به تسویۀ اقساط وام قبلی است.

13-چنانچه فرد وام گیرنده در طول مدت باز پرداخت وام فوت نماید، بستگان درجۀ یک او با ادامۀ واریز مبالغ می‌توانند به جای ایشان به عضویت صندوق درآیند. در صورت طلبکار بودن متوفی، هیئت امنا می‌تواند مبلغ باقیماندۀ وام دریافتی را در صورت وجود، از سپردۀ فرد کسر و باقیمانده را به وراث قانونی او تحویل نماید.

14-در صورتی که عضو تمایل به خروج از صندوق داشته باشد، باید تا زمان تأمین موجودی صندوق منتظر بماند.

15-هر عضو می‌تواند در صورت تمایل اقدام به معرفی افراد خانواده و یا دوستان خود نماید. بدیهی است که ضمانت فرد نامبرده در هنگام دریافت وام بر عهدۀ معرف است.

16-هیئت امنا در پایان هر سال شمسی از طرق مختلف آخرین تغییرات و بیلان کاری صندوق را در اختیار اعضاء قرار خواهد داد.

17-تمامی اعضاء می‌بایست اساسنامۀ صندوق را به طور کامل مطالعه نموده و به وسیلۀ امضاء آن را تأیید نمایند که در این صورت موظف به رعایت تمامی مفاد آن هستند.

18-کارمزد هر وام بابت هزینه‌های صندوق 4% در نظر گرفته شده است.

19-اعتبار هر شخص در صندوق قرض‌الحسنه 20% میانگین کارمزد ماهیانه خواهد بود.

20-کارشناسان، مدیران فروش و سرپرستان آتیه سازان می‌توانند تا سقف اعتبارشان وام گرفته یا ضامن فرد وام گیرنده شوند.

21-افرادی که به هنگام عضویت، بیمه‌نامۀ عمر آتیه سازان را خریداری نمایند، در اولویت پرداخت وام قرار خواهند گرفت.


Copyright © 2017 InsuranceSaman.com