بیمه عمر سامان

فرم درخواست اولیۀ عضویت در تعاونی مسکن آتیه سازان

یکی از اهداف بلندمدت مدیریت آتیه سازان بیمۀ سامان، ایجاد رفاه و آسایش برای کلیۀ اقشار جامعه است و در راه تحقق بخشیدن به آن از هیچ‌گونه سعی و تلاشی دریغ نمی‌کند. در همین راستا و جهت ایجاد رفاه و تأمین آسایش و آرامش کارشناسان، مدیران فروش، کارمندان و سرپرستان، شرکت آتیه سازان پس از رایزنی‌های اولیه با مدیران و سرپرستان و با رأی موافق اکثریت، اقدام به تشکیل تعاونی مسکن نمود.

تعاونی مسکن آتیه سازان در نظر دارد با تجمیع سرمایه‌های خرد کارشناسان، مدیران فروش، مدیران ارشد فروش و سرپرستان آتیه سازان، اقدام به ساخت پروژه‌ای مشارکتی در محدودۀ مناطق 1 تا 6 تهران کند. بدین منظور 2500 سهم، هریک به ارزش 10.000.000 ریال در نظر گرفته است و اقساط سهام طی 10 ماه از داوطلبین دریافت خواهد شد. بدین ترتیب طی 25 ماه، مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال جمع‌آوری و در پروژه‌های ساختمانی مناسب و سود ده سرمایه‌گذاری می‌شود. پس از پایان پروژه، سود حاصل از سرمایه‌گذاری محاسبه شده و اعضاء می‌توانند به صورت زیر اصل و سود پول خود را دریافت نمایند.

 • د واحدهای مسکونی ساخته شده در پروژه
 • دریافت سهام در سایر پروژه‌های تعاونی
 • دریافت نقدی پس از فروش و واگذاری سهم تعاونی در پروژه
 • شرایط عضویت در تعاونی

  هرکدام از کارشناسان، مدیران فروش، سرپرستان و کارکنان اداری شرکت آتیه‌سازان می‌توانند در این طرح مشارکت داشته باشند.

  تعهدات تعاونی مسکن

  1-اعضای هیئت مؤسس پس از عضوگیری در اولین جلسۀ مجمع عمومی که با حضور اعضاء و نمایندگان ذیربط برگزار می‌گردد، اساسنامۀ تعاونی را در مجمع بررسی و پس از تصویب، بر اساس ضوابط نسبت به انتخاب هیئت مدیره و بازرسان تعاونی اقدام می‌نمایند.

  2-کلیۀ پرداخت‌های متقاضیان عضویت در تعاونی (مانند حق عضویت و...) تا تشکیل تعاونی و انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان در حساب سپرده‌گذاری به نفع اعضاء نگهداری شده و سود سپرده به نام هر یک از متقاضیان ثبت می‌گردد.

  3-تعاونی مسکن متعهد است پروژه‌های ساختمانی را با رعایت کلیۀ ضوابط و مقررات ابلاغی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اجرا کند.

  4-تعاونی مسکن جهت برابری شرایط پرداخت، طبق جدول پیوست به هر سهم امتیاز داده و در پایان هر پروژه نسبت به پرداخت سود بر اساس امتیاز دریافتی هر عضو اقدام می‌نماید.

  <اh3>تعهدات اعضاء

  1-تمامی اعضاء باید اقساط ماهیانۀ خود را سر موعد مقرر (پانزدهم هر ماه) بپردازند.

  2-در صورتی که مبلغ کارمزد ماهیانۀ هر یک از اعضا تکافوی پرداخت اقساط ماهیانه را ننماید، عضو مورد نظر موظف است از محل دیگری مبلغ اقساط را تأمین و واریز نماید.

  3-انصراف هر عضو در صورتی پذیرفته می‌شود که سهامش به فردی مورد تأیید او واگذار شود.

  4-در صورتی که عضو بیش از 3 ماه حق عضویت خود را نپردازد، به منزلۀ انصراف از تعاونی تلقی می‌گردد و موظف است جانشین خود را معرفی نماید. در غیر این صورت مبالغ دریافتی به همان صورتی که دریافت شده، پرداخت می‌گردد.

  5-عضویت هر کدام از اعضای تعاونی پس از پایان هر پروژه و در صورت تسویه حساب پایان پذیرفته و لازم است جهت مشارکت در پروژه‌های آتی تعاونی مجدداً ثبت نام نمایند.

  6-مبلغ 2.000.000 ریال به عنوان حق عضویت از داوطلبین در باشگاه دریافت می‌گردد. این مبلغ جزء آوردۀ هر عضو محسوب شده و هنگام تسویه حساب لحاظ خواهد شد.


  Copyright © 2017 InsuranceSaman.com