مصاحبه با برترین های آبان 95


مدیرفروش برتر

مصاحبه آقای جواد بیدقی


1.بیشترازچه روشی برای فروش استفاده کردید؟

الف)پیگیری مجدانه وروزانه ی نتیجه ی مشاوره ها

ب)رجوع به مشاوره هایی که قبلا انجام شده وبلاتکلیف مانده است.

ج)آموزشهای مکرر

2.ازچه بازار هدفی بیشتراستفاده کرده اید؟

الف)لیست ارجاعی

ب)اصنافی که دراین بازه زمانی ,درآمدخوبی دارند

3.پیشنهاد شمابرای سایرمدیران فروش چیست؟

الف)ایجادنظم وانضباط درتیم

ب)عامل ومجری بودن خودمدیران به قوانین و آیین نامه ها

ج)تشخیص به موقع حواشی ودرمان موثر

4.چرا آتیه سازان بیمه سامان؟

الف)ارزش نهادن بصورت ویژه به نیروی انسانی

ب)ارتقا وبه روز رسانی درآموزش

ج)همت درایجاد رشد وتکامل نیروی فکری واراده ی نیروی انسانی


نماینده برتر

آقای ماکان عبدالملکی

2- 1- تا به امروز بیشتر از چه روشی برای فروش خود استفاده کرده اید؟

ارتباط نزدیک گرفتن با مشتریان ، ایجاد صمیمیت با مشتریان سال های گذشته و مهمتر از آن بیات حقایق و ماهیت بیمه نامه عمر و توضیح کامل در خصوص کسر هزینه ها در سال های اولیه و اینکه بیمه نامه ای که تهبه شده پس انداز است نه سرمایه گذاری در کل تنها روش برای فروش من صداقت در کار است

2- از چه بازار هدفی استفاده کردید؟

عموما از لیست ارجاعی و بازار سرد

3- پشنهاد شما برای دیگر نمایندگان چیست؟

جدیت در پیگیری و تلاش همچنین تاکید بر شناخت و ماهییت بیمه نامه عمر و این که هدف از ارائه بیمه عمر نجات بیمه شده و خانواده ایشان است

4- چرا آتیه سازان بیمه سامان؟

همدلی و کمک به پیشرفت افراد ویژگی خاصی بوده که در این سازمان برای من قابل ستایش است

در این جا لازم میدانم از زحمات مدیر فروش و سرپرستی مستقیم بنده جناب آقای سعیدی و جناب آقای محسنی کمال تشکر را داشته باشم.