مصاحبه با برترین های بهمن 94


**بسمه تعالی**

اهل کاشانم روزگارم عالی ست

علی شعار هستم متولد15/10/1371 که از اواسط آذر ماه به خانواده بزرگ آتیه سازان بیمه سامان پیوستم.

*بیشتر از چه روشی برای فروش استفاده میکنید؟

ارتباط دوستانه و صمیمی بامشتری، شناسایی و درک نیازهای وی،جایگاه و اهمیت بیمه عمر و ترسیم آینده ای که میتوانند با بیمه عمر داشته باشند.

*از چه بازار هدفی استفاده کردید؟

از تمامی بازار های هدف از جمله بازار سرد و گرم و استفاده موثر از لیست ارجاعی

*پیشنهاد شما برای دیگر نمایندگان چیست؟

اول توکل به خدای بزرگ و مهربان و در مرحله بعدی صبر،استقامت،برنامه ریزی منظم و اینکه خودمان را باور داشته باشیم و آینده زیبای خود را با جزئیات در ذهنمان تصور کنیم و هرروز با تلاش و پشتکار خودمان را یک قدم به آینده رویاییمان نزدیک تر کنیم.

*چرا آتیه سازان بیمه سامان؟

گروه آتیه سازان مجموعه ای از حرفه ای ترین و مجرب ترین افرادی است که بطور نخصصی در زمینه بیمه عمر فعالیت می کنند.اولویت در این سازمان آگاهی آفرینی در زمینه بیمه عمر است و تمام تلاش خود را میکند تا شعار "هر ایرانی یک بیمه عمر" تحقق پیدا کند.

و در پایان خداوند یزرگ و منان را شاکر هستم که فرصت کمک به هموطنانم را به من عطا کرد و از مادر عزیز و مهربانم نهایت تشکر و سپاس را دارم که همیشه همراه و مشوق من بوده اد و از سرپرست گرامی خودم جناب آقای قریشی و مدیر فروش عزیزم جناب آقای علیزاده نهایت تشکر و سپاس را دارم که مرا در این راه یاری کردند.

پایان


جواد بیدقی (مدیرفروش برتر)

بیشتر از چه روشی برای فروش خود استفاده کردید؟

ما, درتیممان تمام روشهای فروش راپیاده می کنیم وتمام مشاوره هایی که انجام میدهیم با هماهنگی قبلی وحضوری میباشد

از چه بازار هدفی استفاده کردید؟

ماازهرسه بازار گرم وسردوارجاعی برای فروش استفاده می کنیم.

ولی تمرکزمان بیشتر روی لیست ارجاعی میباشد

پیشنهاد شما برای دیگر مدیرفروشان چیست؟ آموزش مستمر، پیگیری مداوم, وبرقراری نظم درامورذکرشده وانرژی وانگیزه بخشیدن دائمی به تک تک اعضاء تیم چرا آتیه سازان بیمه سامان؟

دلایل زیادی را میتوان نام برد که هریک به اندازه ی خودش قاطع ,قوی ومستند میباشد,امایک نکته بالاتر ازهمه موارد است و ان هم پشتیبانی , یاری , دلسوزی وازخودگذشتگی اعضا درقبال افرادی که به مشکل یا مانعی برخورده اندوازمسیر رشدباز مانده اند ورفاقت سالم درکنار رقابت حتی دوری مسافت وخطر مسیرهم نمی تواند عامل بازدارنده ای باشد درکمک رساندن به همکاری که نیاز به یاری دارد

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

آری به اتفاق جهان میتوان گرفت

آبی که برآسود ,زمینش بخورد زود

دریاشود آن رود که پیوسته روان است

گرمرد رهی ,غم مخور ازدوری ودیری

دانی که رسیدن ,هنرگام زمان است