گروه فروش آتیه سازان بیمه سامان جهت تکمیل کادر فروش خود در حوزه بیمه عمر و تشکیل سرمایه به تعدادی کارشناس در سراسر کشورنیازمند است ویژگی های فعالیت در این زمینه:
*ارتقای شغلی
*رشد درآمدی
*حمایت های ویژه و استفاده از دفاتر سرپرستی جهت انجام کار

  نام
  نام خانوادگی
  تلفن همراه
    ایمیل
  نام کاربری
  رمزعبور
    توجه : نام کاربری و رمز عبور را جهت امور اداری آینده به  یاد داشته باشید