شماره 9 بهار 95 فصل نامه اتیه سازان

شماره 9

سایر فصل نامه ها

شماره 1

شماره 2

شماره 3

شماره 4

شماره 5

شماره 7

شماره 8

Generic placeholder image

Generic placeholder image

مجموع ضريب نفوذ

سهم بيمه‌هاي زندگي از توليد ناخالص داخلي در سال ۹۳ معادل ۱۹؍۰ و ضريب نفوذ بيمه‌هاي غيرزندگي معادل ۶۷؍۱درصد است. اين شاخص در سال ۹۲ عبارت‌ از ۷۲؍۱ درصد بوده كه سهم بيمه‌هاي زندگي ۱۵۸؍۰ و سهم بيمه‌هاي غيرزندگي ۵۷۶؍۱ بوده است. به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي به نقل از پژوهشكده بيمه، در اين پژوهش با توجه به سير تحولات اقتصادي كشور، گزارش تحليل كمي و كيفي ضريب نفوذ بيمه براي سال ۹۳ ارائه و روند تغييرات ضريب نفوذ طي بازه زماني ۹۳ - ۹۰ بررسي شده است. در اين تحقيق، علاوه بر محاسبه ضريب نفوذ بيمه، ضريب نفوذ مجموع بيمه هاي بازرگاني و بيمه هاي سازمان تامين اجتماعي نيز محاسبه و مورد تحليل قرار گرفه است. همچنين برآورد ارزش افزوده صنعت بيمه و سهم آن از كل ارزش افزوده اقتصاد داخلي نيز ارائه شده است.


بیمه عمر و تشکیل سرمایه

طرح ممتاز و منحصر به فرد بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان که براساس مدل شناخته شده جهانی Flexible Universal Life طراحی گردیده، در سراسر جهان یکی از پرطرفدارترین بیمه‌های عمر می‌باشد.بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه سامان، نوعی بیمه مادام العمر می­باشد.این بیمه نامه پوششی ضمانت شده و قابل انعطاف با هزینه ای مناسب را به شما ارائه می­دهد.

ویژگیهای بیمه عمر و سرمایه گذاری:

* انتخاب سبد سرمایه گذاری بر اساس سود پرداختی( پرداخت سود قابل توجه بر اساس سبد سرمایه گذاری انتخابی)

* امکان دریافت وام تا 90% حساب اندوخته از پایان سال اول

* برداشت از حساب اندوخته از پایان سال اول

* امکان تبدیل تمام یا بخشی از حساب اندوخته به مستمری و بازنشستگی

ادامه

Generic placeholder image